COVID-19 – Koronawirus

30 kwietnia, 2020 opublikowane przez admin0
concept-of-covid-19-in-red-background-4031867-1200x800.jpg

Koronawirus wciąż się rozprzestrzenia. Rośnie liczba zarażonych oraz ofiar wirusa. Nie znamy realnej skali i zagrożenia jakie on ze sobą niesie.

Jednak warto mieć przynajmniej najbardziej podstawowe informacje, które pozwolą nam choć w części ustrzec się przed tym wrogiem.

Co warto wiedzieć na jego temat.

Koronawirusy (nazwa wzięła się z wypustek białkowych na osłonce lipidowej wirusa, tworzących strukturę przypominającą koronę) to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt lub ludzi. Część koronawirusów wywołuje u ludzi infekcje dróg oddechowych, od zwykłego przeziębienia po poważne schorzenia, jak np. MERS (bliskowschodni zespół oddechowy) lub SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej). Ostatnio odkrytym koronawirusem jest SARS -CoV-2.

 

Jakie są objawy zakażenia COVID-19?

COVID – 19 to choroba wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Najczęstsze objawy to:

  • gorączka,
  • kaszel,
  • duszność i problemy z oddychaniem.

Towarzyszy temu ogólne zmęczenie. Niektórzy Pacjenci mogą mieć katar, ból gardła, mięśni lub biegunkę. Objawy te są zwykle łagodne i rozwijają się stopniowo. U większości pacjentów (około 80%) choroba przebiega bez konieczności specjalistycznego leczenia.

Jeżeli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu a w ostatnich 14 dniach wróciłeś
z zagranicy lub miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną, to konieczne powiadom telefoniczne stację sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Należy unikać korzystania
z transportu publicznego.

Z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo zalecamy Pacjentom stosowanie standardowych środków ochrony, rutynowo wykorzystywanych w sezonie infekcyjnym.

 

Jak ograniczyć ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2?

Generalną zasadą jest częste mycie rąk, przy czym istotne jest mycie rąk wodą z mydłem,
w przypadku braku takiej możliwości, należy dezynfekować ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk w/w metodami skutecznie eliminuje wirusa.

Zachowaj bezpieczną odległość: Staraj się zachować w kontaktach bezpieczną odległość, zwłaszcza z osobami, które mają objawy infekcji dróg oddechowych np. katar, kaszel (co najmniej 1,5 metr).

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu: Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust: Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Jeżeli podejrzewasz u siebie zakażenie i masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, bądź miałeś kontakt osobą zakażoną, bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Unikaj korzystania z transportu publicznego.

Tylko w ten sposób dbając o zdrowie swoje i innych jesteśmy w stanie zapanować nad rozprzestrzenianiem wirusa.

 

Opracowane na podstawie: gis.gov.pl

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Spółdzielnia Inwalidów Zgoda jako producent środków ochrony indywidualnej nie ponosi odpowiedzialności za przedstawiane przez podmioty nabywające produkty Spółdzielni do dalszej odsprzedaży, informacje o przeznaczeniu i właściwościach użytkowych tych produktów niezgodne z instrukcjami użytkowania, posiadanymi certyfikatami oraz cechami i właściwościami zapewnianymi przez Spółdzielnię.

Aktualności

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content