Programy profilaktyczne

30 kwietnia, 2020 opublikowane przez admin0
dark-hero-3-1200x786.jpg

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi:

  1. PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Program profilaktyki układu krążenia realizowany jest przez lekarza POZ – wystarczy zapytać o bezpłatne badania swojego lekarza. Program dla osób w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, w szczególności dla osób obciążonych czynnikami ryzyka (takimi jak : nadcisnienie tętnicze krwi, podwyzszone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu i in.), u których nie rozpoznano choroby układu krążenia i które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z tego programu (także u innych świadczeniobiorców). Lekarz na podstawie wywyiadu oraz wykonanych badań decyduje o dalszej terapii – kieruje na dalsza diagnostyke i leczenie specjalistyczne.

 

  1. PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez pielęgniarke POZ – wystarczy zgłosić sie do pielęgniarki, do której sie zadeklarowaliśmy. Adresatami programu są dorosli, u których nie rozpoznano gruźlicy, a które miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę lub mają trudne warunki życiowe (osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, uzależnione od akloholu lub narkotyków). Osoby z grupy najwyższego ryzyka zachorowania pielęgniarka informuje o konieczności zgłoszenia sie do lekarza POZ celem dalszej diagnostyki i leczenia.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Spółdzielnia Inwalidów Zgoda jako producent środków ochrony indywidualnej nie ponosi odpowiedzialności za przedstawiane przez podmioty nabywające produkty Spółdzielni do dalszej odsprzedaży, informacje o przeznaczeniu i właściwościach użytkowych tych produktów niezgodne z instrukcjami użytkowania, posiadanymi certyfikatami oraz cechami i właściwościami zapewnianymi przez Spółdzielnię.

Aktualności

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content