NZOZ ZGODA

O NasSpółdzielnia Inwalidów

ZGODA
Spółdzielnia Inwalidów „ZGODA” rozpoczęła swoją działalność w 1951 roku jako producent tkanin. W roku 1983 uzyskaliśmy status Zakładu Pracy Chronionej, a w roku 1992 powstał pierwszy w naszym kraju Warsztat Terapii Zajęciowej.
Misją Spółdzielni jest pomoc osobom niepełnosprawnym, stwarzanie im bezpiecznych warunków pracy – rehabilitacja poprzez pracę.


Produkujemy środki ochrony indywidualnej I, II, III kategorii, które posiadają oznakowanie CE.
Bezpieczeństwo pracy naszych Klientów, to dla nas priorytet.
Produkowane przez nas wyroby zapewniają skuteczną ochronę pracowników w ich środowisku pracy.
Specjalizujemy się w produkcji półmasek filtrujących, dzianych rękawic ochronnych, ochraniaczy przedramienia oraz innych środków ochrony indywidualnej.
Wszystkie nasze wyroby produkowane są w naszej firmie, w Konstantynowie Łódzkim.
Systematycznie unowocześniany park maszynowy, który w połączeniu z wysoko wykwalifikowaną, liczącą ponad 200 osób, kadrą pozwala uzyskać najwyższą jakość naszych wyrobów.


W stałej produkcji posiadamy: półmaski filtrujące klas FFP1, FFP2, FFP3, dziane rękawice ochronne, ochraniacze przedramienia, bieliznę zawodową, odzież ostrzegawczą oraz sorbenty polipropylenowe.
Nasze wyroby trafiają do zakładów produkcyjnych, hurtowni oraz Klientów indywidualnych.
Zapewniamy szybką realizację zamówień, terminowość dostaw, wysoką jakość wyrobów oraz atrakcyjne ceny producenta.


Ponadto w strukturze organizacyjnej S.I. ZGODA mamy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, rehabilitacji i psychologii.
Spółdzielnia Inwalidów

POLITYKA SZJ
Podstawowym celem funkcjonowania S.I. „ZGODA” wpisanym w jej misję, jest rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie im właściwych warunków zatrudnienia.
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych dotyczy:
* produkcji środków ochron indywidualnych służących zabezpieczeniu stanowisk pracy Klienta przed występującymi zagrożeniami i poprawie
komfortu pracy
* świadczenia usług zdrowotnych dla Pacjentów.
Narzędziem pozwalającym podnieść poziom satysfakcji KLIENTÓW, PACJENTÓW, jest udokumentowany System Zarządzania Jakością.
Stały rozwój S.I. „ZGODA” i ciągłe doskonalenie SZJ ma stanowić o naszej wiarygodności i konkurencyjności.
Działania powyższe realizowane będą poprzez:
* Doskonalenie metod obsługi KLIENTA, PACJENTA
* Wprowadzanie nowych technologii
* Rozwój usług zdrowotnych
* Śledzenie i wprowadzanie do procesów wytwórczych nowocześniejszych środków produkcji zapewniających oczekiwaną jakość wyrobu

* Śledzenie i wprowadzanie do procesów usługowych nowocześniejszych technik medycznych zapewniających oczekiwaną jakość usługi zdrowotnej
* Stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości personelu

* Pełne zaangażowanie załogi

Polityka Jakości jest w pełni zorientowana na spełnianie oczekiwań Klientów, Pacjentów przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z aktami normatywnymi ustanowionymi przez polskie i międzynarodowe ustawodawstwo i normy specjalistyczne.
Najwyższe Kierownictwo dba o ciągłe podnoszenie kwalifikacji i rozwój pracowników. Jest świadome, że fachowość personelu jest skuteczną drogą oferowania naszym KLIENTOM i PACJENTOM wyrobów, usług na wymaganym poziomie.
Struktura organizacji i komunikacja zapewnia właściwe funkcjonowanie wszystkich komórek realizujących procesy w organizacji.

System Zarządzania jest ciągle doskonalony w myśl przyjętej zasady, że zawsze można zrobić lepiej.0123456789001234567890

Lat Z Wami


0123456789001234567890

Lekarzy0123456789001234567890

Nagród


01234567890012345678900123456789001234567890

Zadowolonych Pacjentów


Spółdzielnia Inwalidów Zgoda to najstarszy producent półmasek filtrujących w Polsce. Produkujemy także rękawice robocze, sorbenty polipropylenowe oraz odzież ostrzegawczą i roboczą. Bezpieczeństwo pracownika to nasz priorytet.

Środki BHP w zakresie ochrony dróg oddechowych, maski, FFP1, FFP2, FFP3, biobójcze z jonami srebra, węglowe, antysmogowe. Rękawice termiczne, antyprzecięciowe, rękawice trudnopalne, rękawice bawełniane, rękawice bezpyłowe.

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content