Usługi

Nocna i świąteczna pomoc medyczna

INFORMACJA DLA PACJENTA

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 8.00 dnia nastepnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy (święta).

Miejscem udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim jest :Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Sadowa 10 (budynek A)
95-050 Konstantynów Łódzki
tel: (42) 211 10 66


W dni robocze
18.00 – 22.00
W soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy
8.00 – 12.00


W wyżej wymienionych godzinach odbywają również wizyty domowe.

Natomiast poza godzinami pracy nocnej i świątecznej pomocy w SP ZOZ na ulicy Sadowej, nocną pomoc zapewnia naszym Pacjentom:Pabianickie Centrum Medyczne Spółka z o.o.
ul. Jana Pawła II 68
95-200 Pabianice
(42) 225 36 13
(42) 225 36 15


W dni robocze
18.00 – 8.00
W soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy
całodobowo

Spółdzielnia Inwalidów Zgoda jako producent środków ochrony indywidualnej nie ponosi odpowiedzialności za przedstawiane przez podmioty nabywające produkty Spółdzielni do dalszej odsprzedaży, informacje o przeznaczeniu i właściwościach użytkowych tych produktów niezgodne z instrukcjami użytkowania, posiadanymi certyfikatami oraz cechami i właściwościami zapewnianymi przez Spółdzielnię.

Aktualności

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content