Psychiatria

Zespół leczenia środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego zajmuje sie leczeniem osób chorujących na:

  • zaburzenia psychotyczne
  • zaburzenia afektywne
  • zaburzenia na podłożu organicznym, które ujawniają trudności w funkcjonowaniu codziennym – osobistym, zawodowym i społecznym

Szczególne wskazanie do leczenia środowiskowego mają osoby o długim i przewlekłym przebiegu schorzenia psychicznego.

Objęte opieką  mogą być osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy lub z inicjatywy rodziny, kierowane przez inne placówki medyczne lub instytucje pomocy społecznej. Przed podjęciem leczenia  konieczne jest uzyskanie zgody pacjenta oraz dostarczenie do siedziby Zespołu Leczenia Środowiskowego skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza POZ. 

W ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego prowadzona jest:

  • diagnostyka
  • poradnictwo psychologiczne
  • psychoedukacja dla pacjentów i ich rodzin
  • grupa wsparcia z elementami relaksacji

Terapia w ZLŚ umożliwia pacjentowi kontynuację leczenia i rehabilitacji w środowisku bez konieczności separacji z najbliższymi, bez konieczności przerywania aktywności własnych. Celem terapii  jest poprawa jakości życia pacjenta, jego funkcjonowania w różnych obszarach poprzez systematyczne i aktywne monitorowanie stanu zdrowia, sytuacji zyciowej pacjentów, motywowanie ich do współpracy w zakresie leczenia, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, wspieranie ich w różnych okolicznościach życiowych.

Zespół w skład którego wchodzą: lekarz psychiatra, psycholog, terapeuta środowiskowy, pielęgniarka obejmuje kompleksową opiekę pacjenta, utrzymuje kontakt i współpracuje z rodziną, środowiskiem pacjenta, odpowiednimi placówkami medycznymi, instytucjami pomocy społecznej, zakładami aktywizacji zawodowej, fundacjami działającymi na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin.


Spółdzielnia Inwalidów Zgoda to najstarszy producent półmasek filtrujących w Polsce. Produkujemy także rękawice robocze, sorbenty polipropylenowe oraz odzież ostrzegawczą i roboczą. Bezpieczeństwo pracownika to nasz priorytet.

Środki BHP w zakresie ochrony dróg oddechowych, maski, FFP1, FFP2, FFP3, biobójcze z jonami srebra, węglowe, antysmogowe. Rękawice termiczne, antyprzecięciowe, rękawice trudnopalne, rękawice bawełniane, rękawice bezpyłowe.

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content