NZOZ ZGODA

Usługi


POZ


* lekarzy internistów
* lekarzy rodzinnych
* pielęgniarki (gabinet zabiegowy)
W ramach świadczeń pielęgniarki wykonują pomiary ciśnienia tętniczego, EKG, spirometrię, oraz doraźne pomiary poziomu cukru we krwi.PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO


Również opieka w domu pacjentaW zakresie

SPECJALISTYKI


PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII
REHABILITACJI
FIZJOTERAPII w zakresie:
* laseroterapii
* krioterapii
* hydroterapii
* magnetoterapii
* światłolecznictwa
* masażu leczniczego
* kinezyterapii indywidualnej i grupowejUSŁUGI KOMERCYJNE


USG


PRYWATNE GABINETY SPECJALISTYCZNEGabinet ginekologiczny pokój nr 110

specjalista dr. Ilona Bartosiak (poniedziałki, środy: 15:30- 19:00)Gabinet okulistyczny pokój nr 112

specjalista dr. Bartosz Fabijańczyk (środy: 14:30- 16:30)Gabinet kardiologiczny pokój nr 113

specjalista dr. Urszula Faflik (środy: 16:00- 18:00)Gabinet dermatologiczny pokój nr 113

dr. Marek Gołaszewski (poniedziałki: 14:00- 15:30, środy: 14.15- 15.30)
dr. Zofia Skrocka-Ratajczyk (wtorki: 14:00- 16:30)
( umowa z NFZ, wizyty bezpłatne )


Spółdzielnia Inwalidów Zgoda jako producent środków ochrony indywidualnej nie ponosi odpowiedzialności za przedstawiane przez podmioty nabywające produkty Spółdzielni do dalszej odsprzedaży, informacje o przeznaczeniu i właściwościach użytkowych tych produktów niezgodne z instrukcjami użytkowania, posiadanymi certyfikatami oraz cechami i właściwościami zapewnianymi przez Spółdzielnię.

Aktualności

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content