Podstawowa opieka zdrowotna

Pielęgniarstwo

INFORMACJA DLA PACJENTA!!!

Pielęgniarka POZ obejmuje kompleksową opieką pacjenta, jego rodzinę i środowisko oraz wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. Wykonuje zadania w zakresie profilaktyki i edukacji oraz świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Opieka pielęgniarska  realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta.

Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach – w terminie uzgodnionym z pacjentem.
W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta, pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent. Lekarz POZ przy zleceniu pielęgniarce POZ pobrania materiału do badań zapewnia pojemniki na materiały do badań oraz pojemnik zbiorczy do transportu probówek, pozostały sprzęt potrzebny do pobrania np. krwi zapewnia pacjentowi pielęgniarka


Do zadań pielęgniarki należą między innymi:


  • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
  • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia,
  • cewnikowanie pęcherza u kobiet,
  • płukanie pęcherza,
  • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych,
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem,
  • zdejmowanie szwów,
  • wykonywanie inhalacji,
  • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
  • stawianie baniek.

W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia pielęgniarskie udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Spółdzielnia Inwalidów Zgoda to najstarszy producent półmasek filtrujących w Polsce. Produkujemy także rękawice robocze, sorbenty polipropylenowe oraz odzież ostrzegawczą i roboczą. Bezpieczeństwo pracownika to nasz priorytet.

Środki BHP w zakresie ochrony dróg oddechowych, maski, FFP1, FFP2, FFP3, biobójcze z jonami srebra, węglowe, antysmogowe. Rękawice termiczne, antyprzecięciowe, rękawice trudnopalne, rękawice bawełniane, rękawice bezpyłowe.

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content