Nie wychodź!

Dbajmy wspólnie o nasze zdrowie, mamy je tylko jedno.

(42) 211 55 22

Jeżeli linia jest zajęta prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres nzoz@zgoda.pl, lub skorzystania z naszego formularza kontaktowego.
Nie ryzykuj zakażenia!

Możesz zadzwonić

(42) 211 55 22, (42) 211 11 62

735 459 365

Jeżeli linia jest zajęta prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres nzoz@zgoda.pl, lub skorzystania z naszego formularza kontaktowego.Dzięki teleporadzie uzyskasz:

– Zwolnienie lekarskie
– Przedłużenie recepty
– Zalecenia lekarskieinfolinia
800 190 590

Koronawirus
Dowied się więcej


Profesjonalna obsługa

Tradycja udzielania świadczeń medycznych w Spółdzielni Inwalidów ZGODA sięga okresu kiedy to zorganizowano pierwsze…


Czytaj dalej


Podstawowa Opieka Zdrowotna

W ramach świadczeń pielęgniarki wykonują pomiary ciśnienia tętniczego, EKG, spirometrię…


Czytaj dalej


Rehabilitacja:

Jesteśmy placówką z dużymi tradycjami, od lat zajmujemy czołowe miejsce wśród ośrodków rehabilitacyjnych w naszym rejonie…


Czytaj dalej


Prywatne Gabinety Specjalistyczne
  • gabinet ginekologiczny 
  • gabinet okulistyczny
  • gabinet kardiologiczny
  • gabinet dermatologiczny

Umowa z NFZ – wizyty bezpłatne
Podstawowa opieka zdrowotna


Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.Psychiatra


W naszej poradni rehabilitacyjnej możecie Państwo skorzystać z usług doświadczonych lekarzy rehabilitacji, którzy przeprowadzą odpowiednie testy informujące o sprawności poszczególnych narządów i pomogą w wyborze odpowiednich dla danego schorzenia zabiegów fizykalnych.Rehabilitacja


Świadczenia odbywają się w Poradni jak i w ramach wizyt domowych. Poradnia udziela pomocy w obszarze stanu psychicznego osobom powyżej 18 roku życia. Prowadzimy usługi w ramach NFZ. Pacjenci rejestrowani są w Poradni Zdrowia Psychicznego bez skierowania.Godziny otwarcia punktu pobierania materiału do badań analitycznych
Przeczytaj zanim przyjdziesz

Ważne!

• pacjent może rejestrować się do lekarza POZ osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem osób trzecich;
• w przypadkach uzasadnionych medycznie, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia;
• w schorzeniach przewlekłych, z wyłączeniem stanów zaostrzenia w przebiegu tych schorzeń, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem;
• wizyty domowe lekarza POZ u chorego, jeśli jego stan tego wymaga, można zgłosić telefonicznie i za pośrednictwem osób trzecich w godzinach ustalonych przez przychodnię, między 8 a 19.
• zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej POZ przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł (nie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną POZ oraz innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta), zmiany dokonuje się poprzez osobiste podpisanie u nowo wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej druku deklaracji;
• ubezpieczony może skorzystać z bezpłatnych świadczeń POZ, jeśli np. przebywa turystycznie poza miejscem zamieszkania, w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia;
• lekarz POZ może zlecać badania diagnostyczne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej – zgodnie z wykazem badań diagnostycznych będących w kompetencjach lekarza POZ ( np. USG brzucha, TSH, RTG zatok, ALT, badania moczu i kału). O wydaniu skierowania na badania i jego częstotliwości – decyduje lekarz POZ.
• lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania;
• lekarz POZ może wystawić receptę zadeklarowanemu do niego pacjentowi na leki zalecane przez innego lekarza (np. specjalistę), jeśli posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.

Aktualności


30 kwietnia, 2020admin

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi: PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA Program profilaktyki układu krążenia realizowany jest przez lekarza POZ – wystarczy zapytać o bezpłatne badania swojego lekarza. Program dla osób w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, w szczególności dla osób obciążonych czynnikami ryzyka (takimi jak : nadcisnienie tętnicze krwi, podwyzszone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu i in.), u których nie rozpoznano […]

30 kwietnia, 2020admin

Tradycja udzielania świadczeń medycznych w Spółdzielni Inwalidów ZGODA sięga okresu kiedy to zorganizowano pierwsze formy opieki medycznej dla pracowników w tym osób niepełnosprawnych w międzyzakładowej przychodni zdrowia w Konstantynowie przy ul. Sadowej 10. W 1979 r. powstaje przy Spółdzielni gabinet lekarsko-pielęgniarski. W 1987 roku oddano do użytku Przyzakładową Przychodnię Rehabilitacyjną która rozpoczęła świadczenie usług zdrowotnych z następujących dziedzin: interna, psychiatria i psychologia, rehabilitacja, a później okulistyka, […]

30 kwietnia, 2020admin

Koronawirus wciąż się rozprzestrzenia. Rośnie liczba zarażonych oraz ofiar wirusa. Nie znamy realnej skali i zagrożenia jakie on ze sobą niesie. Jednak warto mieć przynajmniej najbardziej podstawowe informacje, które pozwolą nam choć w części ustrzec się przed tym wrogiem. Co warto wiedzieć na jego temat. Koronawirusy (nazwa wzięła się z wypustek białkowych na osłonce lipidowej wirusa, tworzących strukturę przypominającą koronę) to duża rodzina wirusów, które […]

Spółdzielnia Inwalidów Zgoda jako producent środków ochrony indywidualnej nie ponosi odpowiedzialności za przedstawiane przez podmioty nabywające produkty Spółdzielni do dalszej odsprzedaży, informacje o przeznaczeniu i właściwościach użytkowych tych produktów niezgodne z instrukcjami użytkowania, posiadanymi certyfikatami oraz cechami i właściwościami zapewnianymi przez Spółdzielnię.

Aktualności

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content