Zanim nas odwiedzisz – zadzwoń!

Przed udaniem się do przychodni skorzystaj z teleporady.
W razie potrzeby, po telefonicznej konsultacji lekarz zaprosi Cię na wizytę osobistą w poradni.

(42) 211 55 22; (42) 211 11 62 oraz 735 459 365

Jeżeli linia jest zajęta prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres rejestracja@zgoda.pl, lub skorzystania z naszego formularza kontaktowego.


26 listopada, 2020admin

Domowa Opieka Medyczna- to program Ministerstwa Zdrowia, w którym zdalnie monitorowane są parametry życiowe Pacjentów z COVID-19 leczonych w domu. Domowa Opieka Medyczna pozwala zmniejszyć zagrożenie zbyt późnego dostrzeżenia, że Twój stan zdrowia się pogarsza. Bardzo ważne jest, aby regularnie wykonywać pomiary, a system PulsoCare będzie monitorował Twoje wyniki i reagował na ich zmiany. Jak otrzymać pulsoksymetr? – Pacjenci z COVID-19, którzy ukończyli 55 lat mogą otrzymać pulsoksymetr […]

26 listopada, 2020admin

Domowa Opieka Medyczna- to program Ministerstwa Zdrowia, w którym zdalnie monitorowane są parametry życiowe Pacjentów z COVID-19 leczonych w domu. Domowa Opieka Medyczna pozwala zmniejszyć zagrożenie zbyt późnego dostrzeżenia, że Twój stan zdrowia się pogarsza. Bardzo ważne jest, aby regularnie wykonywać pomiary, a system PulsoCare będzie monitorował Twoje wyniki i reagował na ich zmiany. Jak otrzymać pulsoksymetr? – Pacjenci z COVID-19, którzy ukończyli 55 lat mogą otrzymać pulsoksymetr […]


Profesjonalna obsługa

Tradycja udzielania świadczeń medycznych w Spółdzielni Inwalidów ZGODA sięga okresu kiedy to zorganizowano pierwsze…


Czytaj dalej


Podstawowa Opieka Zdrowotna

W ramach świadczeń pielęgniarki wykonują pomiary ciśnienia tętniczego, EKG, spirometrię…


Czytaj dalej


Rehabilitacja:

Jesteśmy placówką z dużymi tradycjami, od lat zajmujemy czołowe miejsce wśród ośrodków rehabilitacyjnych w naszym rejonie…


Czytaj dalej


Prywatne Gabinety Specjalistyczne
  • gabinet ginekologiczny 
  • gabinet okulistyczny
  • gabinet kardiologiczny
  • gabinet dermatologiczny

Umowa z NFZ – wizyty bezpłatne
Podstawowa opieka zdrowotna


Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.Psychiatra


Świadczenia odbywają się w Poradni jak i w ramach wizyt domowych. Poradnia udziela pomocy w obszarze stanu psychicznego osobom powyżej 18 roku życia. Prowadzimy usługi w ramach NFZ. Pacjenci rejestrowani są w Poradni Zdrowia Psychicznego bez skierowania.Rehabilitacja


W naszej poradni rehabilitacyjnej możecie Państwo skorzystać z usług doświadczonych lekarzy rehabilitacji, którzy przeprowadzą odpowiednie testy informujące o sprawności poszczególnych narządów i pomogą w wyborze odpowiednich dla danego schorzenia zabiegów fizykalnych.Godziny otwarcia punktu pobierania materiału do badań analitycznych
Przeczytaj zanim przyjdziesz

Ważne!

• pacjent może rejestrować się do lekarza POZ osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem osób trzecich;
• w przypadkach uzasadnionych medycznie, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia;
• w schorzeniach przewlekłych, z wyłączeniem stanów zaostrzenia w przebiegu tych schorzeń, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem;
• wizyty domowe lekarza POZ u chorego, jeśli jego stan tego wymaga, można zgłosić telefonicznie i za pośrednictwem osób trzecich w godzinach ustalonych przez przychodnię, między 8 a 19.
• zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej POZ przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł (nie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną POZ oraz innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta), zmiany dokonuje się poprzez osobiste podpisanie u nowo wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej druku deklaracji;
• ubezpieczony może skorzystać z bezpłatnych świadczeń POZ, jeśli np. przebywa turystycznie poza miejscem zamieszkania, w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia;
• lekarz POZ może zlecać badania diagnostyczne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej – zgodnie z wykazem badań diagnostycznych będących w kompetencjach lekarza POZ ( np. USG brzucha, TSH, RTG zatok, ALT, badania moczu i kału). O wydaniu skierowania na badania i jego częstotliwości – decyduje lekarz POZ.
• lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania;
• lekarz POZ może wystawić receptę zadeklarowanemu do niego pacjentowi na leki zalecane przez innego lekarza (np. specjalistę), jeśli posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.

Aktualności


26 listopada, 2020admin

Domowa Opieka Medyczna- to program Ministerstwa Zdrowia, w którym zdalnie monitorowane są parametry życiowe Pacjentów z COVID-19 leczonych w domu. Domowa Opieka Medyczna pozwala zmniejszyć zagrożenie zbyt późnego dostrzeżenia, że Twój stan zdrowia się pogarsza. Bardzo ważne jest, aby regularnie wykonywać pomiary, a system PulsoCare będzie monitorował Twoje wyniki i reagował na ich zmiany. Jak otrzymać pulsoksymetr? – Pacjenci z COVID-19, którzy ukończyli 55 lat mogą otrzymać pulsoksymetr […]

Spółdzielnia Inwalidów Zgoda jako producent środków ochrony indywidualnej nie ponosi odpowiedzialności za przedstawiane przez podmioty nabywające produkty Spółdzielni do dalszej odsprzedaży, informacje o przeznaczeniu i właściwościach użytkowych tych produktów niezgodne z instrukcjami użytkowania, posiadanymi certyfikatami oraz cechami i właściwościami zapewnianymi przez Spółdzielnię.

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content