Psychiatria

Poradnia zdrowia psychicznego dla osób dorosłych

W ramach pracy PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO prowadzona jest diagnoza i terapia zaburzeń i chorób psychicznych.

Leczymy osoby doświadczające:

 • kryzysów psychicznych (osobistych, zawodowych)
 • depresji
 • zaburzeń lękowych
 • nerwic
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń odżywiania
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń pamięci
 • psychoz
Proces diagnostyczno – leczniczy dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Stosujemy

Nowoczesną farmakologie


psychoterapię zarówno indywidualną jak i rodzinną, krótko i długoterminową


poradnictwo psychologiczne


fototerapię

USŁUGI W RAMACH NFZ

 • KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA
 • DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
 • PORADA PSYCHOLOGICZNA
 • PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

– Na konsultację psychiatryczną pacjent nie potrzebuje skierowania.

– Na pierwszą i kolejne konsultacje pacjent umawia się w rejestracji Poradni Zdrowia Psychicznego:

Telefonicznie pod numerem tel.: (42) 211 55 12 lub osobiście.

Psychiatra jest lekarzem, który ukończył specjalizację w zakresie chorób oraz problemów psychicznych i emocjonalnych. Podstawową formą badania jest rozmowa. Lekarz pyta o linię życiową pacjenta, jego obecną sytuację oraz stany, które pacjent przeżywa, a które były powodem zgłoszenia się do poradni.

Jeśli istnieją okoliczności wskazujące na potrzebę wykonania dodatkowych badań lub konsultacji, pacjent zostaje na nie skierowany. W czasie konsultacji mogą zostać zaproponowane różne formy pomocy – psychoterapia, farmakoterapia lub obie formy razem.

To najczęściej seria 3 spotkań z psychologiem, w czasie których przy pomocy rozmowy i testów określa się rodzaj trudności pacjenta, bada się ich przyczyny i podejmuje decyzję o dalszych formach pomocy.

Jeśli psychiatra zaproponuje leczenie farmakologiczne, a pacjent wyrazi na nie zgodę, odbywa się omówienie planu leczenia, a następnie seria systematycznych spotkań z lekarzem, celem monitorowania stanu pacjenta, przepisywania leków oraz rozmów psychoedukacyjnych.

SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE WYSTAWIA LEKARZ PSYCHIATRA

Wizyta u psychologa, w czasie której w sposób wstępny omówione są i rozpoznane trudności psychiczne, których doświadcza pacjent.

Stosowane są:

 • Psychoedukacja
 • Interwencja kryzysowa
 • Treningi funkcji poznawczych
 • Treningi relaksacyjne
 • Rozmowy terapeutyczne zależnie od potrzeb

SKIEROWANIE NA PORADĘ PSYCHOLOGICZNĄ WYSTAWIA LEKARZ PSYCHIATRA

Psychoterapia jest metodą leczenia szerokiego zakresu problemów psychicznych. Sesje psychoterapii odbywają się od 2-4 razy w tygodniu i jest to proces wielomiesięczny. Może trwać maksymalnie do 1,5 roku. Decydującą rolę w leczeniu ma relacja między pacjentem, a terapeutą.

W czasie konsultacji lekarskich, porad psychologicznych badana jest motywacja pacjenta do podjęcia terapii.

SKIEROWANIE NA PORADĘ PSYCHOLOGICZNĄ WYSTAWIA LEKARZ PSYCHIATRA

Spółdzielnia Inwalidów Zgoda to najstarszy producent półmasek filtrujących w Polsce. Produkujemy także rękawice robocze, sorbenty polipropylenowe oraz odzież ostrzegawczą i roboczą. Bezpieczeństwo pracownika to nasz priorytet.

Środki BHP w zakresie ochrony dróg oddechowych, maski, FFP1, FFP2, FFP3, biobójcze z jonami srebra, węglowe, antysmogowe. Rękawice termiczne, antyprzecięciowe, rękawice trudnopalne, rękawice bawełniane, rękawice bezpyłowe.

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content