Psychiatria

Poradnia zdrowia psychicznego dla osób dorosłych

W ramach pracy PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO prowadzona jest diagnoza i terapia zaburzeń i chorób psychicznych.

Leczymy osoby doświadczające:

 • kryzysów psychicznych (osobistych, zawodowych)
 • depresji
 • zaburzeń lękowych
 • nerwic
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń odżywiania
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń pamięci
 • psychoz
Proces diagnostyczno – leczniczy dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Stosujemy

Nowoczesną farmakologie


psychoterapię zarówno indywidualną jak i rodzinną, krótko i długoterminową


poradnictwo psychologiczne


fototerapię

USŁUGI W RAMACH NFZ

 • KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA
 • DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
 • PORADA PSYCHOLOGICZNA
 • PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

– Na konsultację psychiatryczną pacjent nie potrzebuje skierowania.

– Na pierwszą i kolejne konsultacje pacjent umawia się w rejestracji Poradni Zdrowia Psychicznego:

Telefonicznie pod numerem tel.: (42) 211 55 12 lub osobiście.

Psychiatra jest lekarzem, który ukończył specjalizację w zakresie chorób oraz problemów psychicznych i emocjonalnych. Podstawową formą badania jest rozmowa. Lekarz pyta o linię życiową pacjenta, jego obecną sytuację oraz stany, które pacjent przeżywa, a które były powodem zgłoszenia się do poradni.

Jeśli istnieją okoliczności wskazujące na potrzebę wykonania dodatkowych badań lub konsultacji, pacjent zostaje na nie skierowany. W czasie konsultacji mogą zostać zaproponowane różne formy pomocy – psychoterapia, farmakoterapia lub obie formy razem.

To najczęściej seria 3 spotkań z psychologiem, w czasie których przy pomocy rozmowy i testów określa się rodzaj trudności pacjenta, bada się ich przyczyny i podejmuje decyzję o dalszych formach pomocy.

Jeśli psychiatra zaproponuje leczenie farmakologiczne, a pacjent wyrazi na nie zgodę, odbywa się omówienie planu leczenia, a następnie seria systematycznych spotkań z lekarzem, celem monitorowania stanu pacjenta, przepisywania leków oraz rozmów psychoedukacyjnych.

SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE WYSTAWIA LEKARZ PSYCHIATRA

Wizyta u psychologa, w czasie której w sposób wstępny omówione są i rozpoznane trudności psychiczne, których doświadcza pacjent.

Stosowane są:

 • Psychoedukacja
 • Interwencja kryzysowa
 • Treningi funkcji poznawczych
 • Treningi relaksacyjne
 • Rozmowy terapeutyczne zależnie od potrzeb

SKIEROWANIE NA PORADĘ PSYCHOLOGICZNĄ WYSTAWIA LEKARZ PSYCHIATRA

Psychoterapia jest metodą leczenia szerokiego zakresu problemów psychicznych. Sesje psychoterapii odbywają się od 2-4 razy w tygodniu i jest to proces wielomiesięczny. Może trwać maksymalnie do 1,5 roku. Decydującą rolę w leczeniu ma relacja między pacjentem, a terapeutą.

W czasie konsultacji lekarskich, porad psychologicznych badana jest motywacja pacjenta do podjęcia terapii.

SKIEROWANIE NA PORADĘ PSYCHOLOGICZNĄ WYSTAWIA LEKARZ PSYCHIATRA

Spółdzielnia Inwalidów Zgoda jako producent środków ochrony indywidualnej nie ponosi odpowiedzialności za przedstawiane przez podmioty nabywające produkty Spółdzielni do dalszej odsprzedaży, informacje o przeznaczeniu i właściwościach użytkowych tych produktów niezgodne z instrukcjami użytkowania, posiadanymi certyfikatami oraz cechami i właściwościami zapewnianymi przez Spółdzielnię.

Aktualności

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content