Usługi

Medycyna pracy

INFORMACJA DLA PACJENTA !!!

W świetle obowiązujących przepisów badaniom z zakresu medycyny pracy (wstępnym, okresowym i kontrolnym) podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach. Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub stwierdzającym przeciwwskazania.

Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami “badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia z podstawową jednostką medycyny pracy” (ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy).


Zakres badań


• badania wstępne (przed zatrudnieniem lub po zmianie stanowiska pracy, jeśli występują nowe czynniki szkodliwe i/lub uciążliwe)
• badania okresowe (dla osób pracujących już na danym stanowisku,przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia)
• badania kontrolne (przed ponownym rozpoczęciem pracy po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni)
• badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
• badania osób ubiegających się o prawo jazdy ( wszystkie kategorie )

Spółdzielnia Inwalidów Zgoda jako producent środków ochrony indywidualnej nie ponosi odpowiedzialności za przedstawiane przez podmioty nabywające produkty Spółdzielni do dalszej odsprzedaży, informacje o przeznaczeniu i właściwościach użytkowych tych produktów niezgodne z instrukcjami użytkowania, posiadanymi certyfikatami oraz cechami i właściwościami zapewnianymi przez Spółdzielnię.

Aktualności

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content