Jak przygotować się do badania diagnostycznego/wymazu?

Minimum 2 godziny przed badaniem:nie spożywaj posiłków
nie płucz jamy ustnej i nosa
nie żuj gumy
nie pij
nie myj zębów
nie przyjmuj leków
nie pal papierosówSpółdzielnia Inwalidów Zgoda jako producent środków ochrony indywidualnej nie ponosi odpowiedzialności za przedstawiane przez podmioty nabywające produkty Spółdzielni do dalszej odsprzedaży, informacje o przeznaczeniu i właściwościach użytkowych tych produktów niezgodne z instrukcjami użytkowania, posiadanymi certyfikatami oraz cechami i właściwościami zapewnianymi przez Spółdzielnię.

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content