Jesteś ozdrowieńcem? – sprawdź jak możesz oddać osocze

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (RCKiK w Łodzi) uczestniczy w ogólnopolskim programie pobierania osocza od ozdrowieńców, którzy w ostatnim czasie przebyli COVID-19.

Jeśli przechorowałeś COVID -19  lub byłeś zakażony wirusem SARS-CoV-2 i nie masz już objawów skontaktuj się z RCKiK w Łodzi.  Pracownicy RCKiK w Łodzi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.

– Ozdrowieńcy : (42) 6161450 lub 609255599

– Sekretariat : (42) 6161429 lub e-mail : sekretariat@krwiodawstwo.pl

– Rejestracja : (42) 6161457 lub e-mail : rejestracja@krwiodawstwo.pl

 

Ty już wygrałeś! Teraz masz szansę pomóc innym ‼!

Pod poniższym linkiem:

https://www.twojakrew.pl/ozdrowiency/

znajdziesz kilka informacji dotyczących oddawania osocza.


Spółdzielnia Inwalidów Zgoda jako producent środków ochrony indywidualnej nie ponosi odpowiedzialności za przedstawiane przez podmioty nabywające produkty Spółdzielni do dalszej odsprzedaży, informacje o przeznaczeniu i właściwościach użytkowych tych produktów niezgodne z instrukcjami użytkowania, posiadanymi certyfikatami oraz cechami i właściwościami zapewnianymi przez Spółdzielnię.

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content