Sprawdź gdzie wykonać testJeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej lekarz POZ uzna, że wystąpiły u Ciebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, może wystawić skierowanie/zlecenie wykonania testu.

Pobranie wymazu do wykonania testu następuje w mobilnym punkcie pobrań-  pod poniższym adresem znajduje się, na bieżąco aktualizowana, mapa oraz lista mobilnych punktów pobrań wymazu

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Przed udaniem się do punktu pobrań warto spróbować skontaktować się telefonicznie z wybranym punktem (nie jest to konieczne ale zalecane)

 NAJBLIŻSZY MOBILNY PUNKT POBRAŃ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM ZNAJDUJE SIĘ PRZY CENTRUM MEDYCZNYM OLMED UL. PIŁSUDSKIEGO 4, (NAPRZECIWKO PORADNI OLMED, DAWNY PARKING SKLEPU BIEDRONKA)
tel. kontaktowy 690 432 842,

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 09:00 – 14:00
sobota 15:00 – 19:00
niedziela 09:00 – 13:00

Na badanie:

– zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL

– przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, unikaj środków transportu zbiorowego.

Test jest bezpłatny.

Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), będziesz o nim również poinformowany przez lekarza POZ.Spółdzielnia Inwalidów Zgoda jako producent środków ochrony indywidualnej nie ponosi odpowiedzialności za przedstawiane przez podmioty nabywające produkty Spółdzielni do dalszej odsprzedaży, informacje o przeznaczeniu i właściwościach użytkowych tych produktów niezgodne z instrukcjami użytkowania, posiadanymi certyfikatami oraz cechami i właściwościami zapewnianymi przez Spółdzielnię.

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content