Sprawdź gdzie wykonać testJeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej lekarz POZ uzna, że wystąpiły u Ciebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, może wystawić skierowanie/zlecenie wykonania testu.

Pobranie wymazu do wykonania testu następuje w mobilnym punkcie pobrań – o adresie mobilnego punktu pobrań do którego powinieneś się zgłosić, dacie i godzinie badania powinieneś być poinformowany wiadomością SMS- w razie braku otrzymania powyższego SMS  pod poniższym adresem znajduje się, na bieżąco aktualizowana, mapa oraz lista mobilnych punktów pobrań wymazu

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Przed udaniem się do punktu pobrań warto spróbować skontaktować się telefonicznie z wybranym punktem

Na badanie:

– zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL

– przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, unikaj środków transportu zbiorowego.

Test jest bezpłatny.

Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), będziesz o nim również poinformowany przez lekarza POZ.Spółdzielnia Inwalidów Zgoda to najstarszy producent półmasek filtrujących w Polsce. Produkujemy także rękawice robocze, sorbenty polipropylenowe oraz odzież ostrzegawczą i roboczą. Bezpieczeństwo pracownika to nasz priorytet.

Środki BHP w zakresie ochrony dróg oddechowych, maski, FFP1, FFP2, FFP3, biobójcze z jonami srebra, węglowe, antysmogowe. Rękawice termiczne, antyprzecięciowe, rękawice trudnopalne, rękawice bawełniane, rękawice bezpyłowe.

Aktualności

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content